Obecní webové stránky Jíloviště

Spokojenost

Stovky hlasujících ob?an? ve všech firemních odv?tví.

  • Doba realizace vs. termín 94%
  • P?ekro?ení rozpo?tu – pr?b?žné dopl?ování požadavk? 6%
  • Využití následné podpory 60%
  • Spokojenost 100%